Teeltwisseling

Wie ervoor gekozen heeft om ecologisch te werken, zal naast het gebruik van compost en bodemadditieven ook het principe van de teeltwisseling moeten invoeren.  Het is noodzakelijk als je zonder ‘spuiten’ jaar na jaar gezonde groenten wilt bekomen. Elke plant heeft invloed op en wordt beïnvloed door de plek waar hij staat.  Planten van dezelfde familie zijn gevoelig voor dezelfde kwalen, worden door dezelfde diertjes belaagd.  Als je jaar na jaar dezelfde soort op dezelfde plaats zet, zullen de negatieve factoren steeds zwaarder doorwegen en leiden tot misoogst.  Het is dus nodig enige kennis te hebben van de plantenfamilies, zodat je oordeelkundig jaar na jaar per bed kunt variëren (= teeltwisseling) en je planten gezond houdt. We ordenen de plantenfamilies in een overzichtelijke tabel.  Vervolgens stellen we een voorbeeld van meerjarig teeltplan op.  Samen, interactief.  Breng dus papier en schrijfgerief mee, liefst in acht verschillende kleuren (er zijn nogal wat families !).  En ten slotte bespreken we de consequenties  van deze theorie voor de biologische teelt van aardappelen. Voor ons afdelingslid en medewerker Dirk Laureyssens is deze les een laatste stap om erkend te worden als officieel lesgever van Velt.