Planten- en zadenruildag – geannuleerd wegens het coronavirus

Deze activiteit kan uit voorzorg niet doorgaan o.w.v. het coronavirus.