Wandeling in Peerdsbos met als thema ‘Natura 2000’

OPGEPAST: EERSTE DINSDAG VAN MEI !!!!!

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.

Wandeling onder leiding van Paul Eelen. Wat betekent ‘Natura 2000’ voor het Peerdbos en de Laarse Beek.

Start van de wandeling om 19h30 op de parking van de Melkerij.