Lezing door Dirk Draulans

Dirk Draulans is bioloog, wetenschapsjournalist, auteur en maker van documentaires. Zijn lezing gaat over: ‘Leven op het land en in het water met de mens als erg ‘aanwezige factor’. De aarde bestaat 4,5 miljard jaar. Al heel vroeg ontstond er het allereerste leven. Eerst in het water, daarna op het land. Dat leven heeft zich in die lange tijd ontwikkeld en is geëvolueerd tot een enorme diversiteit aan soorten. De systemen waarin die soorten leven en de interacties tussen soortgenoten en anderen zijn dikwijls complex en altijd dynamisch en evenwichtig. De mens blijkt een bijzonder succesvolle soort te zijn. Zo succesvol dat de systemen en evenwichten onder druk zijn komen te staan. Klimaatverandering, plastic vervuiling, ontbossing, woestijnvorming, het uitsterven van soorten zijn voorbeelden van de zichtbare symptomen. Volgens sommigen valt dit nogal mee en hoort dit bij de evolutie, volgens anderen is het einde nabij.

Dirk Draulans zal in zijn lezing terugblikken op de evolutie, stilstaan bij de interacties en de gevolgen ervan. Daaruit volgt een stand van zaken over “het leven in het water en op het land”. Hij zal ingaan op de gevolgen voor de soorten, ook op die voor de mens. Die mens heeft bijzondere gaven en ook een paar gebreken. De gaven maken het misschien mogelijk om tot een leefbaar evenwicht te komen. De gebreken zullen misschien voor extra hindernissen zorgen. Dirk zal ook een blik werpen op mogelijke toekomstscenario’s. Organisatie: Mundio vzw ism Velt Brasschaat.

Locatie: Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1, park van Brasschaat. Aanvang: 20h00

TICKETS RESERVEREN VIA WEBSHOP BRASSCHAAT – je moet wel een ‘login’ aanmaken. De lezing is in principe gratis maar en wordt een vrije bijdrage gevraagd.