Jubileumviering: 50 jaar Velt

  • Inleiding door Leen Laenens, ex-voorzitter Velt nationaal
  • Presentatie ‘De levende planeet’ door Pieter Lievens
  • Feestelijke receptie Donderdag 19 september, 19.30 u Zaal Lux, Marktplein 1, Kapellen
  • Organisatie: Velt Brasschaat, Groene Driehoek, Velt Polder en Zadenwerkgroep Velt
  • Voorverkoop: €5 pp (€7 pp voor niet-leden) Kassa: onder voorbehoud van het aantal beschikbare plaatsen €7 pp (€10 pp voor niet-leden)
  • Inschrijven: ten laatste op 10 september door storting v.h. juiste bedrag op het rekeningnummer van Velt-Brasschaat: BE85 0010 6809 6706 met vermelding van ‘de levende planeet’ en ‘ aantal personen’

Bijna alle maatschappelijke beslissingen worden genomen vanuit een mens-gecentreerd denken, maar wereldbrede uitdagingen zoals een pandemie, een grondstoffencrisis, de biodiversiteits- en klimaatcatastrofe nodigen ons uit om holistisch te denken en te handelen: vanuit het leven, een geologisch tijdsvlak en de Aarde.

Tijdens wandelingen in ‘23 konden we al kennis maken met Pieter Lievens als een deskundige over de geschiedenis van de aarde en een goede verteller. Aan de TM-Hogeschool en de KdG-Hogeschool doceert hij ‘wereldwijde problemen’.

Deze feestelijke voorstelling in een luxe-auditorium biedt meer mogelijkheden om het verhaal te ondersteunen. Dit verhaal helpt ons om te verkennen wat het planeet- of leven-gecentreerd denken, voelen en handelen betekent, en help ons om respect op te brengen voor de biotoop waarvan de mens deel van uitmaakt. Na de voorstelling volgt een receptie.

Waar en wanneer: Donderdag 19 september, 19.30 u Zaal Lux, Marktplein 1 – 2950 Kapellen

Inkom: iedereen welkom, prijs zie hierboven bij Voorverkoop of Kassa, inschrijving zie hierboven bij Inschrijven