Indirect water

De hoeveelheid water  waarover we beschikken in de wereld is beperkt. Door de bevolkings-aangroei, ons toenemend watergebruik en de klimaatwijziging komen meer en meer landen in een situatie van waterstress en waterschaarste. De goederen die wij verbruiken worden vaak geproduceerd in andere landen, en dus met water in andere landen. Op deze wijze bepalen wij mee over hoeveel water mensen in die landen beschikken. Vaak wordt bij rationeel watergebruik enkel gedacht aan het rationeel omgaan met water dat uit onze kraan stroomt (zoals vaker een douche te nemen in plaats van een bad), maar ons grootste waterverbruik zit in het consumeren van producten waarvoor water tijdens de productie gebruikt werd. In zijn presentatie wil Dirk Glas dit meer in detail uitleggen en een aantal pistes meegeven over hoe we op een meer duurzame manier met water kunnen omgaan. Op deze wijze leren we onze waterconsumptie in een mondiale context plaatsen. www.protos.ngo voor meer info.

Locatie: De Ploeg – Verhoevenlei 50 Aanvang: 20 uur. Inkom is gratis.