Agroforestry door Luc Vankrunkelsven

Boslandbouw of agroforestry is het combineren van bomen met gras- of akkerland op hetzelfde perceel. Het presteert economisch en ecologisch beter dan monoculturen. Samen met een aantal boeren pioniert Wervel hiermee sinds 2001. Wervel heeft ook bij de Vlaamse overheid aangedrongen om in Vlaanderen de Europese regelgeving hierrond te implementeren (https://wervel.be/agroforestry/). Hierdoor kunnen boeren die bomen aanplanten, sinds een tiental jaren 70 % terugbetaald krijgen voor hun plantgoed (https://www.agroforestryvlaanderen
.be/nl/
). Ondertussen wordt er in Europees verband samengewerkt, met tal van projecten (http://www.euraf.eu/).

Toch kunnen we in Europa nog veel leren van volkeren in Indonesië, Afrika en Brazilië. Het gaat daar natuurlijk om een tropisch of subtropisch klimaat met andere mogelijkheden dan bij ons, maar stilaan begint het ook door te dringen in de tijdschriften van Vlaamse boerenorganisaties en in de hoofden van onze landbouwers.

Deze avond zoomen we in op de Braziliaanse Cerrado, een savanne-achtig gebied van 2 miljoen km2 in het hart van het land, onder de Amazone. In tegenstelling tot de Amazone is de Cerrado een verzameling van ecosystemen die meer dan 45 miljoen jaar oud zijn. De Amazone strekt zich uit over negen landen en begon zich pas te ontwikkelen na de laatste ijstijd, 10.000 jaar geleden. Sinds enkele decennia is 20 % van de Amazone verwoest, maar van de Cerrado loopt dat al op tot 54 %. Het is vooral de Cerrado die ingepalmd wordt door gigantische soja-monoculturen voor het vee in Europa en China. Nochtans is deze Cerrado erg belangrijk voor het klimaat (houdt veel koolstof vast) en voor de watervoorziening van de grote Braziliaanse rivieren. Gelukkig zijn er alternatieven. Er vinden congressen plaats rond agro-ecologie, en boeren inspireren elkaar. We bekijken deze avond ook de film ‘Met de voeten op de grond’, een kortfilm waarin boeren ons vertellen wat deze nieuwe weg voor hen betekent.

Iedereen welkom na reservatie via erik.liekens@gmail.com

Locatie: theaterzaal Hemelhoeve, Azalealaan 1 – 2930 Brasschaat – GoogleMaps
Aanvang: 20 u
Toegang: gratis