Wandeling in ‘Klein Schietveld’

Klein in naam, maar groots in natuur.

Het Klein Schietveld wordt ‘klein’ genoemd omwille van de nabijheid van grotere broer Groot Schietveld. Naar Vlaamse normen is het echter allesbehalve klein; een aaneengesloten stuk natuur van bijna 900 hectare is in Vlaanderen eerder uitzondering dan regel. Europese topnatuur met zeldzame soorten als heidekartelblad, aardbeivlinder en rugstreeppad. De wandeling wordt geleid door een gids van Natuurgidsen Brasschaat.
We sluiten de wandeling af met een drink in ‘Perron Natuur’ – het lokaal van de Natuurgidsen.
Start van de wandeling om 19h30 op de eco- parking, Licht Vliegwezenlaan aan Perron Noord.