Voordracht over ‘stadslandbouw’ door prof. Tim Soens

In de stad van de 21e eeuw wint stadslandbouw snel aan belang. Steeds meer stadsbewoners storten zich enthousiast op het zelf produceren van groenten, kruiden en (klein)vee of gaan zelf oogsten op een plukboerderij. Elk jaar kleuren nieuwe muurtuinen, stadsimkers, voedselcollectieven, samen-, buurt- en schooltuinen het stadsbeeld. Vormen en doelstellingen kunnen heel uiteenlopend zijn, maar duurzaamheid, het versterken van het buurtweefsel én budgetvriendelijkheid behoren tot de vaste ingrediënten. Stadslandbouw is duidelijk terug van nooit weg geweest. Ook in het verdere en recente verleden, waren stedelingen actief betrokken bij de voedselproductie. Hofjes waren overal maar ze leidden vaak een verborgen bestaan. Aan de Universiteit Antwerpen wordt vanaf 2017 geëxperimenteerd met Hofstad – een experimenteel Historisch Proefveld Stadslandbouw dat studenten op participatieve wijze laat reflecteren over de mogelijkheden en beperkingen van voedselproductie op beperkte ruimte, en dit in verschillende historische periodes: de late Middeleeuwen, de 18e eeuw en de Tweede Wereldoorlog. In deze presentatie staat Tim Soens zowel stil bij het Hofstad-project, als bij de historische evolutie van de stadslandbouw in Belgische steden, vertrekkend van recent onderzoek aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de UAntwerpen, waarbij zowel de pre-moderne stad als de industrialiserende 19e eeuwse stad centraal staan.

Prof. dr. Tim Soens is hoofddocent middeleeuwse geschiedenis en ecologische geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.

Locatie: De Ploeg – Verhoevenlei 50
Aanvang: 20 uur. Inkom is gratis.