Voordracht over ‘de bodem’ door André Verbist

De bodem speelt een belangrijke rol in de koolstofkringloop. Er zit twee keer zoveel koolstof in de bodem dan in onze atmosfeer. Elke wijziging hierin heeft invloed op de emissie van CO2. Het is mogelijk om koolstof vast te leggen in de bodem door weinig om te ploegen, door resten van planten terug in de bodem te verwerken, door compost te gebruiken en aan teeltwisseling te doen. Wat doet het klimaat met onze bodem? Welke bodemsoorten zijn er. Wat met het bodemleven, wat is de beste manier om de bodem te voeden, en hoe gaan we om met water? De drie belangrijke elementen: bodem, bodemleven en water komen aan bod. Er zullen ook bodemstalen worden beoordeeld. Aanwezigen op deze voordracht zijn hartelijk welkom voor een bezoek aan de tuin van André. Datum wordt tijdens de voordracht afgesproken.
Locatie: De Ploeg – Verhoevenlei 50
Aanvang: 20 uur. Inkom is gratis.