Voordracht met bijzondere foto’s over insecten door Albert de Wilde.

Insecten… ze staan meestal niet hoog aangeschreven bij de mensen. Dat het helemaal niet goed gaat met onze honingbij, ja dat vinden we wel erg en daar willen we wat aan doen. Maar andere vliegende/zoemende/al of niet stekende insecten zijn dikwijls onterecht niet welkom. Met deze voordracht willen we daar verandering in brengen. De lezing gaat over allerlei bijen en wespen, die veelal parasieten en commensalen (mee-eters) hebben. We denken dan aan parasitaire bijen, wespen, mijten, vliegen en motten en de meer commensaal levende medebewoners van een broednest zoals bepaalde zweefvliegen, kevers en stofluizen. Van zowel parasiet als gastheer worden foto’s vertoond en toegelicht.

Hoewel de honingbij niet onbesproken blijft, is het merendeel van de avond toch gericht op solitaire bijen, hommels en wespen.

Onze spreker komt helemaal uit Koudekerke (Nl)

Deze activiteit is een organisatie van Velt en Natuurgidsen Brasschaat

Locatie: refter F van het GIB
Aanvang: 20 uur.  

Kostprijs: Veltleden en natuurgidsen: € 3.

Niet-leden betalen € 5