Voordracht ‘Klimaatbeleid in openbare domeinen’

Het klimaat verandert. Waarschijnlijk merken jullie dat ook ! We krijgen drogere zomers met meer hittegolven (dit jaar was een goed voorbeeld). Gaat het ook meer regenen of stormen in andere seizoenen? Welke gevolgen heeft dit voor onze samenleving, voor de natuur en voor de mens ? Heel wat sectoren reageren op de klimaatverandering en ook overheden, zoals de provincie, maken klimaatplannen.  In deze lezing kom je er meer over te weten en ook op welke manier jij er iets aan kan doen. Resi Pansaert is adviseur bij de Dienst Duurzaam Milieu- & Natuurbeleid (DMN) van de Provincie Antwerpen. Deze beleidsdienst is actief op het vlak van milieumanagement, klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, landschapsbeleid, opmaak natuurbeheerplannen en coördinatie van de aanpak van vb. eikenprocessierupsen. Binnen de dienst zit ook het secretariaat van de provinciale Mina-raad en de coördinatie van de werking van de bosgroepen en regionale landschappen. Ondersteuning van gemeenten bij het realiseren van hun milieu- en natuurbeleid loopt als een rode draad doorheen zijn werking.

Afspraak om 20 uur in Emino ‘De Ploeg’, Verhoevenlei 50 te Brasschaat