Onze tuin één groot insectenhotel

Het woord insect doet de mensen meestal denken aan muggen, vliegen, wespen en andere lastposten. Vlinders, ja die vinden we wel leuk, maar dat we ze nog maar weinig zien, daar staan we niet zo vaak bij stil. Maar er zijn zoveel ‘zoemertjes’ die van enorm nut zijn voor de mens. De honingbijen bijvoorbeeld, maar ook en vooral solitaire bijen en wespen. Deze laatsten zijn enorm belangrijk voor de bestuiving: een kwestie van voortbestaan van plant, dier en mens. Welke soorten solitaire bijen en wespen zijn er en waar en hoe maken ze hun nesten in de natuur. Wat is het belang van al deze diertjes? Waarom gaat het minder goed met hen? Hoe kunnen we mensen bewust maken van hun belang? Hoe kunnen we onze tuin omtoveren tot één groot insectenhotel? Ludo Crikemans en Paul Eelen verzorgen deze avond en voorzien didactisch materiaal.

Let op: vervolgsessie op zaterdag !!

Locatie: refter F van het GIB, Door Verstraetelei Aanvang: 20 uur. Inkom is gratis.