Lezing door Tine Hens ‘De toekomst van de landbouw’

De toekomst van de landbouw. De grote uitdaging voor de toekomst is de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren, aangevuld met CO2-captatie. Voor de landbouw betekent dit het sluiten van de kringloop door agrobosbouw en ecologische intensivering. Agrobosbouw is een oude landbouwtechniek waarbij bomen geen hinderpaal vormen voor voedselproductie, maar er juist een sleutelrol in spelen. Bomen waren ooit vanzelfsprekend op boerderijen maar hebben plaats moeten ruimen voor automatisering, efficiëntie en schaalvergroting. Agrobosbouw geeft echter een andere invulling aan efficiëntie precies door gewassen, dieren en bomen te combineren zodat ze elkaar ondersteunen en beschermen. Ecologische intensivering pleit voor een landbouwmodel waarbij de beschikbare ruimte zo goed mogelijk wordt benut zonder afhankelijk te zijn van externe input. Hierbij wordt minder gefocust op productiviteit maar op variatie in teelten waardoor meerdere keren per jaar kan geoogst worden. Wat een boer niet zelf produceert kan hij/zij uitwisselen met een boer verderop en afval wordt voedsel.
Tine Hens is historica, journaliste en auteur van ‘Het klein verzet’, het verhaal van mensen die bewijzen dat een sociaal-ecologische economie vandaag heel zeker mogelijk is.

Organisatie: Velt en Davidsfonds Brasschaat.
Locatie: zaal Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat Centrum, Aanvang: 20h00
Inkom: €8,00

LET OP: EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND