Leven met minder aardolie

Hoofd, hart en handen samenbrengen voor de overgang naar een leven zonder aardolie.

Het is ondertussen wel duidelijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen ernstige gevolgen heeft voor ons klimaat. Onze straten puilen uit van de auto’s. We voeden, kleden en verwarmen ons niet met producten uit onze eigen omgeving, maar met voedsel, goederen en brandstoffen die honderden, soms duizenden kilometers hebben afgelegd. Een systeem dat dus volledig afhankelijk is van (goedkope) olie. Wetenschappers zijn van mening dat het onvermijdelijke einde van het goedkope olie-tijdperk nabij is. Omdat onze huidige levensstijl zo nauw verbonden is met goedkope olie, zal dit einde ongetwijfeld gevolgen hebben voor onze manier van leven. Om een mooie en leefbare toekomst te verzekeren voor ons, onze kinderen en kleinkinderen is het van groot belang dat we onze afhankelijkheid van olie verminderen en overschakelen naar een levensstijl die generaties lang vol te houden is. Deze overgang (transitie) is op termijn echt van levensbelang. Vele Veltleden denken al in deze richting. Op deze avond worden concrete voorbeelden gegeven hoe we in de toekomst het gebruik van olie en de daarmee samenhangende CO2 uitstoot kunnen verminderen. Erik de  Raeymaekers van ‘Transitienetwerk Vlaanderen’ komt ons vertellen over de transitie-initiatieven.

Locatie: refter GIB, Door Verstraetelei 5,  Brasschaat.
Tijdstip: 20 uur