Klimaatverandering, wat kunnen we zelf doen – Eddy Janssen

Klimaatsceptici ten spijt is er dank zij het IPCC wetenschappelijke consensus over de klimaatproblematiek en de urgentie van een adequate aanpak. De uitdaging is snoeihard: tegen 2050 naar een nul-uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2) en daar asap mee beginnen. Het pad is redelijk duidelijk: de uitstoot halveren tegen 2030, nog eens halveren tegen 2040 en opnieuw tegen 2050. De resterende uitstoot capteren. Dat dit grote veranderingen en kosten met zich zal meebrengen staat buiten kijf, maar het zou veel erger zijn wanneer we verder doen zoals we bezig zijn. Trouwens, een uitgave die men terugverdient noemt men geen kost maar een investering.

Klimaatverandering is een veel omvattend probleem waar al veel over gezegd en geschreven is, en toch zien we dat interessante maatregelen over het hoofd worden gezien, terwijl we dure maatregelen treffen die weinig opleveren. De leidraad van de avond is dus: meer inzicht brengen, ook in wat we zelf kunnen doen. Korte filmpjes zullen het verhaal verduidelijken.

Iedereen welkom!

zaal ‘Emino’, Verhoevenlei 50 – 2930 Brasschaat
Aanvang 20 u
Toegang gratis