Cursus “Ecologisch tuinieren in de moestuin”

Kennismaking met ecologisch tuinieren. Hoe beginnen. Analyse van de ‘aanvangssituatie’. Eenvoudige teelten op zandgrond. Het waarom en de voordelen van plant- en teeltwisseling. Een teeltplan opstellen. Welke hulpmiddelen gebruiken, wanneer en op welke manier? Wat in de winter?
Een lessenreeks voor beginners maar ook voor doorwinterde tuiniers die de basisprincipes van het ecologisch tuinieren willen opfrissen.
Inschrijven doe je telefonisch bij René Meulemans: 036517131 of  Paul Eelen 0475437001. Leden betalen € 20,00, niet leden € 25,00. Te storten op rek. nr. 001-0680967-06 van Velt Brasschaat met vermelding ‘moestuincursus’. Aantal deelnemers beperkt.

Locatie: ten huize van René Meulemans
Mollei 92, Brasschaat
Telkens van 10 tot 12 uur.