Brasschaat in actie voor de wilde bijen

De gemeente Brasschaat ontving in 2022 de erkenning ‘bij-vriendelijke gemeente’. De bijenhal in Mikerf en de middenberm van de Bredabaan gaven de doorslag. Hierbij werkt de gemeente samen met de Kinderboerderij en Ifang. Omdat we echter niet op onze lauweren mogen rusten, kijken we naar mooie ervaringen uit Nederland.
Arnhem is in 2022 uitgeroepen tot de ‘meest bijvriendelijke gemeente van Nederland’, en je kan er gif op innemen dat we daar van kunnen leren. Een ecologische aanpak van openbaar groen en siertuinen gaat natuurlijk over veel meer dan het weren van chemische bestrijdingsmiddelen, zo zal blijken uit de webinar en de nabespreking.

We richten ons deze keer niet alleen op de burgers die een verantwoordelijkheid dragen als het gaat over hun eigen tuin. Deze keer willen we ook heel uitdrukkelijk de gemeente uitnodigen, niet alleen uitvoerders maar vooral ook beleidsverantwoordelijken. Men zegge het voort…

Wanneer: dinsdag 11 april 2023 – 20 u
Locatie: zaal Born, Azalealaan 5 (voorheen gemeentepark) – 2930 Brasschaat
Inkom: gratis, iedereen welkom