“Ecologische kleding”

Kleren die niet aan je geweten knagen… Wat maakt bio textiel aantrekkelijk voor de milieubewuste consument? De bio oorsprong van de grondstof is een basisvereiste. Eerlijke handel is sterk in de belangstelling. Maar het sociale verhaal mag niet losgekoppeld worden van het biologische. Bio katoen levert ongetwijfeld het sterkste bewijs dat het de moeite loont om af te stappen van de gangbare productiemethodes. De conventionele katoenteelt maakt kwistig gebruik van kunstmeststoffen, pesticiden en ontbladeringsmiddelen. Die vormen een sluipend gif voor het milieu en voor de boeren die met die stoffen in aanraking komen. Vicky Janssens probeert tijdens deze voordracht mensen die nog geen voeling hebben met bio textiel over de streep te trekken.

Locatie: refter GIB,
Door Verstraetelei 50

Brasschaat.Tijdstip: 20 uur