Activiteiten

Filmvoorstelling ‘Plannen voor Plaats’

In ‘Plannen voor plaats’ nemen Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck de kijker mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving. Willen we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, volgende generaties een toekomst bieden en de biodiversiteit vrijwaren, dan moeten we lees meer…


Lezing door Tine Hens ‘De toekomst van de landbouw’

De toekomst van de landbouw. De grote uitdaging voor de toekomst is de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren, aangevuld met CO2-captatie. Voor de landbouw betekent dit het sluiten van de kringloop door agrobosbouw en ecologische intensivering. Agrobosbouw is een oude landbouwtechniek waarbij bomen geen hinderpaal vormen voor voedselproductie, maar er juist een sleutelrol in lees meer…


Planten- en zadenruildag

Ben je met de lenteschoonmaak in je tuin bezig en heb je planten over, laat die dan niet verloren gaan, maar kom er mee naar onze ruildag. Hugo D’Hooghe is er ook bij met het project ‘Zaden voor iedereen’. (vrije ruiltafel) Locatie: Bergstraat 9. Vanaf 10h00 tot 13h00


Workshop Improvisatiekoken

In de improvisatiekeuken is niet het recept maar zijn seizoensgroenten het uitgangspunt. Tijdens deze workshop nemen we een duik in de keukenpraktijk en de wereld van de smaak. Door gebruik te maken van een aantal combinatietechnieken leren we met een allegaartje aan seizoensgroenten, een greep uit onze voorraadkast en een aantal smaakmakers een ecologisch, gezond, lees meer…


Wandeling in ‘Klein Schietveld’

Klein in naam, maar groots in natuur.  Het Klein Schietveld wordt ‘klein’ genoemd omwille van de nabijheid van grotere broer Groot Schietveld. Naar Vlaamse normen is het echter allesbehalve klein; een aaneengesloten stuk natuur van bijna 900 hectare is in Vlaanderen eerder uitzondering dan regel. Europese topnatuur met zeldzame soorten als heidekartelblad, aardbeivlinder en rugstreeppad. De lees meer…